Последно обновена 30.06.2022 08:15

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД
Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 18
6.7.2022 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40
13.7.2022 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40
20.7.2022 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40