Последно обновена 21.01.2022 07:16

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
МЦ ТЕРВЕЛ ЕООД
Тервел, ул. „Стара планина“ № 2
28.1.2022 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40
4.2.2022 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40