Последно обновена 21.01.2022 07:16

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
АИППМП - Валери Величков
Брезник, ул. "Вл. Радославов" № 29
27.1.2022 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
3.2.2022 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
10.2.2022 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40