Последно обновена 13.11.2021 17:39

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
АИППМП - Валери Величков
Брезник, ул. "Вл. Радославов" № 29
25.11.2021 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
2.12.2021 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40