Последно обновена 18.09.2021 09:29

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД
Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 18
29.9.2021 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40
6.10.2021 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40