Последно обновена 13.11.2021 17:39

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
МЦ I - Каварна ЕООД
Шабла, ул. „Равно Поле“ № 37
26.11.2021 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40
3.12.2021 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40