Последно обновена 21.05.2022 08:15

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
АИППМП - Валери Величков
Брезник, ул. "Вл. Радославов" № 29
26.5.2022 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
2.6.2022 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
9.6.2022 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40