Последно обновена 13.11.2021 17:39

Назад
Заетост в %
0% 25% 50% 75% 100% Извън работно време
МЦ "д-р Теодоси Витанов" ЕООД
Трявна, ул. "Лясков дял" № 1
22.11.2021 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40
23.11.2021 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
29.11.2021 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40
30.11.2021 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40